Pracodawca powinien dbać o czystość i higienę w miejscu pracy nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy i wiążącą się z nimi odpowiedzialność karną i finansową. Zaniedbanie podstawowych zasad higieny może bowiem skutkować pojawieniem w przedsiębiorstwie ogniska zachorowań, które w skrajnych przypadkach może skończyć się kwarantanną całego personelu i paraliżem firmy.

 

Jak podczas epidemii zadbać o higienę w miejscu pracy

Higiena w pracowniczych pomieszczeniach sanitarnych

Według obecnego stanu wiedzy, najbardziej skutecznym środkiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusów jest częste mycie rąk. Dozowniki mydła teoretycznie powinny być zainstalowane we wszystkich łazienkach, jednak w czasie wzmożonej zachorowalności należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby je regularnie uzupełniać. W pomieszczeniach sanitarnych warto również zainstalować dodatkowe pojemniki na płyn dezynfekujący. Należy jednak pamiętać, żeby był to środek na bazie alkoholu (min. 60%) - popularne żele antybakteryjne w przypadku wirusów są nieskuteczne.

W bezpośrednim sąsiedztwie umywalek zaleca się również umieszczenie graficznych instrukcji jak poprawnie myć ręce - gotowy wzór do pobrania i wydrukowania znaleźć na można stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. Niektóre źródła sugerują również zastąpienie suszarek do dłoni papierowymi ręcznikami. Suszarki - mimo, że bardziej ekonomiczne i przyjazne środowisku - sprzyjają rozsiewaniu drobnoustrojów w otoczeniu.

W przypadku pomieszczeń sanitarnych szczególny nacisk należy położyć na utrzymanie w czystości powierzchni dotykanych przez wiele osób: klamek, kranów, desek klozetowych, włączników światła i poręczy, jak również: blatów, uchwytów szafek, drzwiczek szaf szatniowych, ławeczek i wieszaków. Powierzchnie te muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.

Higiena w pomieszczeniach biurowych

W przypadku pracowników biurowych najlepszym rozwiązaniem kwestii higieny w czasie epidemii jest skierowanie personelu do pracy zdalnej z domu. Jeśli z różnych powodów całkowita rezygnacja z pracy stacjonarnej nie jest możliwa, warto ograniczyć do minimum liczbę osób przebywających jednocześnie w biurze, np. poprzez wprowadzenie dyżurów lub systemu zmianowego. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie zalecanego dystansu pomiędzy pracującymi osobami, wynoszącego minimum 1-1,5 m.

Menadżerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie powinni pamiętać, że indywidualne stanowiska pracy są równie przyjaznym środowiskiem do rozwoju drobnoustrojów, jak wymienione wcześniej pomieszczenia sanitarne. Zaleca się więc regularną dezynfekcję blatów biurek, klawiatur i myszek, monitorów i pozostałych często dotykanych elementów wyposażenia biurowego. Najlepszym do tego celu będzie wspomniany wcześniej płyn na bazie alkoholu.

Warto również zadbać o wyposażenie każdego pracownika w indywidualny zestaw materiałów higienicznych, składający się z: chusteczek, ściereczek oraz preparatu do odkażania rąk. Konieczne jest jednak jednoczesne poinstruowanie personelu, aby zużyte środki czystości natychmiast wyrzucać do kosza. Zalecane jest także używanie wyłącznie swoich naczyń i sztućców oraz - w miarę możliwości - zrezygnowanie z posiłków/cateringu dostarczanego z zewnętrznych firm.