Jesienna pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza, a deszcze i wichury nie nastrajają pozytywnie. Dlatego by poprawić Wam humor, ruszyliśmy w naszym sklepie z Jesiennymi Rabatami, które pomogą Wam wyposażyć atrakcyjnie biuro, firmę i jednocześnie pozwolą zaoszczędzić kilkaset złotych.

Aby skorzystać z naszej promocji, musisz wykonać 3 kroki:

 1. Złóż na sklepie www.mebledobiura.pl zamówienie w którym wartość netto produktów znajdujących się w koszyku, będzie przekraczać 5 tys. zł. (Przy zamówieniach powyżej 10 tys. złotych zyskujesz jeszcze więcej)
 2. Poczekaj na przyznanie przez dział obsługi klienta sklepu mebledobiura.pl rabatu:
  • zamówienie produktów o łącznej wartości netto w przedziale 5000 zł – 9999 zł będzie premiowane przyznaniem rabatu w wysokości 5%;
  • zamówienie produktów o łącznej wartości netto równej lub większej niż 10000 zł będzie premiowane przyznaniem rabatu w wysokości 10%;
 3. Opłać proformę z przyznanym przez obsługę sklepu rabatem do złożonego przez Ciebie zamówienia.

Promocja Jesienne Rabaty

Korzystając z promocji akceptujesz jej regulamin. Zapoznaj się z nim koniecznie. Znajdziesz go poniżej!

 

Regulamin promocji Jesienne Rabaty

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Jesienne Rabaty".
 2. Organizatorem Promocji jest DARLOG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315, adres: Pokrzywno 16A, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000507478, NIP 7831712899, REGON 302718229, kapitał zakładowy 50000,00 zł. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego mebledobura.pl (dalej zwanym: "Sklep").
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.10.2019 r. i trwa do 31.10.2019 r. 
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez naliczenie rabatu przez Organizatora po złożeniu przez Klienta w Sklepie zamówienia, którego wartość netto produktów w koszyku przekracza odpowiednio 5000 zł lub 10000 zł. Przy czym wysokość rabatu określana jest w sposób następujący:
  • gdy wartość zamówionych produktów netto znajduje się w przedziale od 5000 do 9999 zł netto rabat naliczany klientowi wynosi 5%;
  • gdy wartość zamówionych produktów netto jest równa lub większa od 10000 zł organizator przyznaje rabat w wysokości 10%.
 5. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie, jednakże wysokość rabatu określana jest każdorazowo na podstawie pojedynczego zamówienia złożonego w okresie trwania promocji.
 6. Wartość produktów z poszczególnych zamówień złożonych przez danego Klienta w okresie trwania promocji nie sumuje się i nie będzie skutkować naliczeniem wyższego rabatu zakupowego.
 7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.
 8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 9. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://www.mebledobiura.pl/regulamin
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@mebledobiura.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 13. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 14. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://www.mebledobiura.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.